Gordon Smedt

Aglow - Gordon  Smedt

Aglow

Oil on Canvas  
52 x 48 in

SOLD